Resim

Resim, sözcüklerden ve kelimelerden daha etkili bir anlatım aracıdır. Çocukların dış dünya ile iletişimi sağlayan, bedensel, ruhsal, aynı zamanda da kişiliklerinin gelişiminde önemli bir araçtır. Resim yapmak, çocuğun kendini tanıması ve keşfetmesinde yol göstericidir. Dilediği malzemeyi seçme, yorumlama, yeniden biçimlendirme imkanı sunarak, kendilerine dair bir düşünüş, duyuş ve görüş ortaya koymalarını sağlar. Kısacası resim bir yapıt olmaktan öte kendilerinden bir parçadır. Bu manada zevkli, aynı zamanda da eğlenceli bir kendini ifade biçimi olarak karşımıza çıkar.

Resmin çocuklar üzerindeki etkileri çok yönlüdür. Hayal dünyasının gelişmesine yardımcı olur. El ve göz koordinasyonunu sağlar ve zekasını geliştirir. İç dünyası ve dış dünya arasındaki iletişimini açığa vurarak korkularını, endişelerini ve öz güvenlerini bu yolla bize hissettirir. Yeteneklerini geliştirerek geleceğin sanatçıları olmalarına olanak sağlar. Her çocuk özeldir. Tam da bu nedenle; buluşmalarımızda, çocuklara sınırlar çizerek yaratıcılıklarını kısıtlamak yerine, onları kendi yetenekleri doğrultusunda yönlendiriyoruz.