Konservatuara Hazırlık

Tiyatro sınavlarında öğrencilerin karşısına çıkan aşamalar, devlet ve vakıf üniversitelerinin içerikleri göz önüne alınarak, öğrenciye özel bulunan tirad çalışmasıyla öğrencinin sınavda başarılı olmasını sağlamaktır. Hazırlık boyunca ses nefes ve beden egzersizleri, doğaçlama, konsantrasyon, sınav stresiyle baş etme, sınav teknikleri üstüne çalışmalar yapılarak aday öğrencilerin devlet ve vakıf üniversitelerinin sınavlarını kısa sürede kazanmaları hedeflenmektedir. Aday öğrencilerin çalışmaları ihtiyaç dahilinde belirtilen gün ve saat sınırları dışına çıkılarak aday hazır olana kadar ek derslerle sürecektir.

Kullanılacak Metodlar : Stanislavski ve Metot oyunculuğu.

Genel Sınav Aşamaları

1. AŞAMA ( Baraj Sınavı)
Sahne: Adayın kendi hazırlayacağı istediği dönem ve yazara ait bir dram ve komedi tiradı sahnelemesi istenecektir.
Hareket (Bedensel Yeterlilik): Adaylara 10 ar kişilik gruplar halinde Tiyatro sanatçısında olması gereken bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılacaktır.
Kulak, Ses ve Ritm: Adaya tek ses, çift ses ezgi, ritm tekrarlama ve teatral ses kalitesini ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırılacaktır.
Doğaçlama: Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.
Diksiyon (Sözlü ifade): Adayın kendi hazırlayacağı ( şiir-fıkra vb. ) bir eseri ezberlemiş olarak sunması istenecektir.

2. AŞAMA (Kesin Kabul Sınavı)
Adayın 2. Aşama sınavına girebilmesi için 1.aşama (Baraj) sınavını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Sınav Jürisi tarafından sınav günü adaylara dağıtılacak olan parçalar (tirat) 2 saat içerisinde hazırlanıp jüriye sunulacaktır.
Doğaçlama: Adaya sınav jürisi tarafından verilecek olan konular sözlü veya sözsüz doğaçlama olarak sergilenecektir.
Genel Kültür: Tiyatro Kültürü ile ilgili yazılı bilgi yoklaması yapılacaktır.